BEST TURKISH STEEL COMPANY 

Itibar Demir Çelik, which has made great investments in Turkey and in the world, produces with its professional staff in order to meet Turkey’s flat steel needs and to become a dynamic and global player in the sector. Continuing its activities with the motivation to contribute to Turkey’s international competitiveness, İtibar Demir Çelik provides raw material resources to dozens of sectors with its innovative approach.

Itibar Demir ÇelikSteel Price, me parimet e tij të besueshme dhe të ndershme të tregtisë, është partneri juaj afatgjatë i punës për nevojat tuaja të hekurit dhe çelikut në tregjet ndërkombëtare.

Linja e prerjes

Ne mund të bëjmë punët tuaja të veçanta me 3 linja të ndryshme prerjesh

Linjat e prerjes së bobinave të galvanizuara

Linja e prerjes

Ne jemi prodhuesi më i shpejtë në Turqi me 4 linja të ndryshme prerjeje.

fletë çeliku trapezidal

fletë trapezoidale betoni

Ne kemi kapacitetin më të madh me 6 linja të ndryshme prodhimi

çmimi i profilit të murit turk

Profilet e murit të thatë

Ne jemi më të mëdhenjtë me një kapacitet prodhimi mujor prej 300 mton.

Our quality policy

It is a quality policy for those who act with system awareness, comply with quality management conditions, monitor, progress and will be necessary for all developers.

Our Values:

prospect and customer
gentlemanly competition
Corporate and contemporary management identity to information
Professional, trained, knowledgeable staff
quality, honest and safe service concept
Environment and human way
It is our values that guide us in our business life.

çmimi i çelikut të petëzuar në nxehtësi