Linjat e prerjes së bobinave të galvanizuara

linja prerëse mbështjellëse

Linjat e prerjes 0,30 mm deri në 30 mm

  • Linja prerëse e bobinave të galvanizuara dhe të mbështjella në të ftohtë 0,30 mm – 3 mm
  • Linja e prerjes me mbështjellje me mbështjellje 1,5 mm – 10 mm
  • Linja e prerjes me mbështjellje me mbështjellje 3 mm – 30 mm
kontakt

mbështjellje çeliku linja prerjeje

Linjat e prerjes së mbështjelljeve prej 0,30 mm deri në 4 mm

  • Linja e prerjes së bobinave prej çeliku të galvanizuar 0,30 mm – 3 mm (+Të petëzuara në të ftohtë)
  • Linja e prerjes së bobinave prej çeliku të galvanizuar 0,30 mm – 4 mm (+Të mbështjellë në të ftohtë)
  • Linja e prerjes së bobinave prej çeliku të galvanizuar 0,25 mm – 2,5 mm (+Të petëzuara në të ftohtë)
  • Linja e prerjes së mbështjelljeve çeliku të petëzuara 1,5 mm – 6 mm 
  • Linja e prerjes së mbështjelljeve çeliku të petëzuara 3 mm – 10 mm 
kontakt
çmimi i profilit të murit turk

Prodhimi i profileve të drywall

Prodhimi i profilit të tavanit të drywall

Prodhimi i profilit të drywall

Prodhimi i profileve të ndarjes së drywall

kontakt

NA TELENONI