خطوط برش کویل نورد گرم

خطوط برش کویل نورد گرم 1.5 تا 30 میلی متر

 • خط برش کویل نورد گرم 1.5 - 6 میلی متر
 • خط برش کویل های نورد گرم 3 تا 12 میلی متر
 • خط برش کویل نورد گرم 10 تا 30 میلی متر
مخاطب

بشقاب استیل 

ورق فولادی 10 میلی متر تا 200 میلی متر

 • P265-P295-P355 10 میلی متر – 100 میلی متر
 • S235-S275-S355 10 میلی متر – 200 میلی متر
مخاطب
Galvanized coils cutting lines

سیم پیچ خطوط برش

خطوط برش 0.30 تا 30 میلی متر

 • خط برش کویل های گالوانیزه و نورد سرد 0.30 میلی متر – 3 میلی متر
 • خط برش کویل های نورد گرم 1.5 - 10 میلی متر
 • خط برش کویل نورد گرم 3 تا 30 میلی متر
مخاطب

سیم پیچ فولادی خطوط برش

خطوط برش کویل های فولادی 0.30 میلی متر تا 4 میلی متر

 • خط برش کلاف های فولادی گالوانیزه 0.30 میلی متر - 3 میلی متر (+ نورد سرد)
 • خط برش کلاف های فولادی گالوانیزه 0.30 میلی متر - 4 میلی متر (+ نورد سرد)
 • خط برش کلاف های فولادی گالوانیزه 0.25 - 2.5 میلی متر (+ نورد سرد)
 • خط برش کویل های فولادی نورد گرم 1.5 میلی متر - 6 میلی متر 
 • خط برش کویل های فولادی نورد گرم 3 میلی متر - 10 میلی متر 
مخاطب
turkish wall profile price

تولید پروفیل های دیوار خشک

ساخت پروفیل سقفی درایوال

ساخت پروفیل درایوال

ساخت پروفیل پارتیشن درایوال

مخاطب

خطوط پروفیل بخش فولادی گالوانیزه

خطوط پروفیل بخش فولاد گالوانیزه 0.40 میلی متر تا 3 میلی متر 

 • خطوط پروفیل بخش فولاد گالوانیزه 0.40 میلی متر - 3 میلی متر 
مخاطب

با ما تماس بگیرید