بهترین شرکت فولاد ترکیه 

ایتیبار دمیر چلیک، که سرمایه گذاری های بزرگی در ترکیه و جهان انجام داده است، با کادر حرفه ای خود به تولید می پردازد تا بتواند نیازهای فولاد تخت ترکیه را برآورده کند و به یک بازیگر پویا و جهانی در این بخش تبدیل شود. ایتبار دمیر چلیک با ادامه فعالیت های خود با انگیزه کمک به رقابت بین المللی ترکیه، با رویکرد نوآورانه خود منابع مواد خام را در اختیار ده ها بخش قرار می دهد.

ایتیبار دمیر چلیکبا داشتن اصول تجاری قابل اعتماد و صادقانه، شریک کاری طولانی مدت شما برای نیازهای آهن و فولاد شما در بازارهای بین المللی است.

خط برش

ما می توانیم کارهای خاص شما را با 3 خط شکاف مختلف انجام دهیم

Galvanized coils cutting lines

خط برش

ما سریعترین تولید کننده در ترکیه با 4 خط برش مختلف هستیم.

trapezidal steel sheet

ورق ذوزنقه ای بتنی

ما بیشترین ظرفیت را با 6 خط تولید مختلف داریم

turkish wall profile price

پروفیل های دیوار خشک

ما با ظرفیت تولید ماهانه 300 میلیون تن بزرگترین هستیم.

خط مشی کیفیت ما

این یک خط مشی کیفیت برای کسانی است که با آگاهی از سیستم عمل می کنند، شرایط مدیریت کیفیت را رعایت می کنند، نظارت می کنند، پیشرفت می کنند و برای همه توسعه دهندگان ضروری خواهد بود.

ارزش های ما:

بالقوه و مشتری
رقابت جنتلمنی
هویت مدیریتی شرکتی و معاصر به اطلاعات
کارکنان حرفه ای، آموزش دیده، آگاه
مفهوم خدمات با کیفیت، صادقانه و ایمن
محیط زیست و روش انسان
این ارزش های ما هستند که ما را در زندگی تجاری ما راهنمایی می کنند.

hot rolled steel price