Πίνακας τιμών 3 στήλης με κείμενο στα αριστερά

Τιμολόγηση

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.reLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diammy nonummy. Προσθέστε οποιοδήποτε κείμενο εδώ

Ασήμι
291ΤΡ3Τ
Εισαγάγετε την περιγραφή εδώ...
Εισαγάγετε κείμενο εδώ..
Εισαγάγετε κείμενο εδώ..?
Εισαγάγετε κείμενο εδώ..
Κάντε κλικ με!
Χρυσός
49$
Εισαγάγετε την περιγραφή εδώ...
Εισαγάγετε κείμενο εδώ..
Εισαγάγετε κείμενο εδώ..?
Εισαγάγετε κείμενο εδώ..
Εισαγάγετε κείμενο εδώ..
Κάντε κλικ με!
Πλατίνα
129$
Εισαγάγετε την περιγραφή εδώ...
Εισαγάγετε κείμενο εδώ..
Εισαγάγετε κείμενο εδώ..
Εισαγάγετε κείμενο εδώ..?
Κάντε κλικ με!

Πίνακας τιμών 3 στηλών σε φόντο

Ασήμι
291ΤΡ3Τ
Εισαγάγετε την περιγραφή εδώ...
Εισαγάγετε κείμενο εδώ..
Εισαγάγετε κείμενο εδώ..?
Εισαγάγετε κείμενο εδώ..
Κάντε κλικ με!
Πλατίνα
129$
Εισαγάγετε την περιγραφή εδώ...
Εισαγάγετε κείμενο εδώ..
Εισαγάγετε κείμενο εδώ..
Εισαγάγετε κείμενο εδώ..
Προσθέστε οποιοδήποτε κείμενο εδώ...
Κάντε κλικ με!

Τιμολόγηση

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.reLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diammy nonummy. Προσθέστε οποιοδήποτε κείμενο εδώ

4 Η στήλη κατέρρευσε

Εισαγάγετε τον τίτλο εδώ..
99$
Εισαγάγετε την περιγραφή εδώ...
Εισαγάγετε κείμενο εδώ..
Εισαγάγετε κείμενο εδώ..?
Εισαγάγετε κείμενο εδώ..
Κάντε κλικ με!
Εισαγάγετε τον τίτλο εδώ..
99$
Εισαγάγετε την περιγραφή εδώ...
Εισαγάγετε κείμενο εδώ..
Εισαγάγετε κείμενο εδώ..?
Εισαγάγετε κείμενο εδώ..
Εισαγάγετε κείμενο εδώ..
Κάντε κλικ με!
Εισαγάγετε τον τίτλο εδώ..
99$
Εισαγάγετε την περιγραφή εδώ...
Εισαγάγετε κείμενο εδώ..
Εισαγάγετε κείμενο εδώ..?
Εισαγάγετε κείμενο εδώ..
Κάντε κλικ με!
Εισαγάγετε τον τίτλο εδώ..
99$
Εισαγάγετε την περιγραφή εδώ...
Εισαγάγετε κείμενο εδώ..
Εισαγάγετε κείμενο εδώ..?
Εισαγάγετε κείμενο εδώ..
Εισαγάγετε τον τίτλο εδώ..
99$
Εισαγάγετε την περιγραφή εδώ...
Εισαγάγετε κείμενο εδώ..
Εισαγάγετε κείμενο εδώ..?
Εισαγάγετε κείμενο εδώ..
Εισαγάγετε κείμενο εδώ..
Εισαγάγετε τον τίτλο εδώ..
99$
Εισαγάγετε την περιγραφή εδώ...
Εισαγάγετε κείμενο εδώ..
Εισαγάγετε κείμενο εδώ..?
Εισαγάγετε κείμενο εδώ..